Tarieven

Ik ben een geconventioneerd therapeut. Dit wil zeggen dat ik de wettelijke tarieven vanuit het RIZIV hanteer. Voor een groot aantal problemen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit. Om van die terugbetaling te kunnen genieten, moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

  Honorarium Remgeld Remgeld
(bij verhoogde terugbetaling)
Aanvangsbilan per 30′ €33,16 €7,50 €3,00
Evolutiebilan €47,27 €11,00 €4,50
Therapie 30′ in de praktijk €28,33 €5,50 €2,00
Therapie 60′ in de praktijk €56,89 €11,00 €4,50
Therapie 30′ op school €27,36 €6,00 €2,00
Ouderbegeleiding
(Individueel of 1 paar, min. 60 minuten)
€56,89 €11,00 €4,50
  Tarieven geldig vanaf 1 januari 2021

 

Indien er geen terugbetaling mogelijk is via de verplichte verzekering, voorziet de mutualiteit echter vaak terugbetaling via de aanvullende verzekering.  Dit is vaak het geval bij articulatieproblemen of wanneer de containers uit de verplichte verzekering zijn opgebruikt.

De betaling verloopt maandelijks. In de praktijk wordt het derdebetalersysteem toegepast. Dit is niet mogelijk op school of voor aanvullende verzekeringen.

Wanneer een therapiebeurt niet wordt geannuleerd, ben ik verplicht om het wettelijke tarief aan te rekenen zonder tussenkomst van de mutualiteit.