Even voorstellen

Logopediste Iris Declerck - foto door Ann-Elise Lietaert FotografieIk studeerde in 2001 af als logopediste “optie leerstoornissen” aan de hogeschool Vesalius te Gent. Tijdens mijn opleiding liep ik stage in revalidatiecentra en het buitengewoon onderwijs. Na mijn studies heb ik eerst twee jaar in een zelfstandige praktijk gewerkt. In 2003 startte ik mijn praktijk in Beveren aan de IJzer en in 2004 werd ik inwoner van Lo-Reninge. Ook in mijn praktijk te Reninge konden kinderen logopedie komen volgen.

Door plaatsgebrek opende ik in juli 2015 een nieuwe praktijk in Lo. Sinds juli 2015 kunnen de kinderen logopedie volgen in Beveren aan de IJzer en/of in Lo.

Bijscholen vind ik heel belangrijk, daarom volg ik jaarlijks meerdere opleidingen. Ik ben lid van de VVL (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten). Op die manier word ik op de hoogte gehouden van nieuw werk- en/of testmateriaal, veranderingen in de nomenclatuur, kan ik van gedachten wisselen met collega’s, …