Tarieven

Voor een groot aantal problemen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit. Om van die terugbetaling te kunnen genieten, moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Ik ben een geconventioneerde therapeute, dus volg ik de wettelijke tarieven van het RIZIV.

  Patiënten zonder voorkeursbehandeling Patiënten met verhoogde tegemoetkoming
  Honorarium Remgeld Honorarium Remgeld
Aanvangsbilan per 30′ € 42,75 € 7,50 € 42,75 € 3,00
Evolutiebilan € 51,50 € 11,00 € 51,50 € 4,50
Therapie 30′ in de praktijk € 36,14 € 5,50 € 36,14 € 2,00
Therapie 60′ in de praktijk € 72,59 € 11,00 € 72,59 € 4,50
Therapie 30′ op school** € 34,91 € 6,00 € 34,91 € 2,00
Schoolgesprek € 40,00 € 40,00
Ouderbegeleiding
(Individueel of 1 paar, min. 60 minuten)
€ 72,59 € 11,00 € 72,59 € 4,50
      Tarieven geldig vanaf 1 januari 2024

**Zoals u ziet, vergoedt het RIZIV ons minder voor een therapiesessie op school. Ik reken daarom een forfait voor deze verplaatsing. Dit forfait bedraagt momenteel €1,23.

Indien er geen terugbetaling mogelijk is via de verplichte verzekering, voorziet de mutualiteit echter vaak terugbetaling via de aanvullende verzekering. Dit is vaak het geval bij articulatieproblemen of wanneer de containers uit de verplichte verzekering zijn opgebruikt. Die terugbetaling verschilt van mutualiteit tot mutualiteit en bedraagt veel minder dan de terugbetaling uit de verplichte verzekering.

De betaling verloopt maandelijks. Ik pas telkens de derdebetalersregeling toe, behalve bij de therapiesessies met terugbetaling uit de aanvullende verzekering omdat dit niet mag van de mutualiteit.

Wanneer een therapiebeurt niet wordt geannuleerd, ben ik verplicht om het wettelijke tarief aan te rekenen zonder tussenkomst van de mutualiteit.