Tarieven

Momenteel ben ik niet geconventioneerd en volg ik het advies van de VVL (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten) en de Logo-Mut. Voor een groot aantal problemen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit. Om van die terugbetaling te kunnen genieten, moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.

  Patiënten zonder voorkeursbehandeling Patiënten met verhoogde tegemoetkoming
  Honorarium Remgeld Honorarium Remgeld
Aanvangsbilan per 30′ € 43,84 € 14,84 € 36,50 € 3,00
Evolutiebilan € 72,24 € 31,74 € 51,50 € 4,50
Therapie 30′ in de praktijk € 34,98 € 9,62 € 30,86 € 2,00
Therapie 60′ in de praktijk € 70,24 € 19,26 € 61,98 € 4,50
Therapie 30′ op school € 34,98 € 11,17 € 29,81 € 2,00
Ouderbegeleiding
(Individueel of 1 paar, min. 60 minuten)
€ 70,24 € 19,26 € 61,98 € 4,50
      Tarieven geldig vanaf 1 maart 2023

Indien er geen terugbetaling mogelijk is via de verplichte verzekering, voorziet de mutualiteit echter vaak terugbetaling via de aanvullende verzekering. Dit is vaak het geval bij articulatieproblemen of wanneer de containers uit de verplichte verzekering zijn opgebruikt. Die terugbetaling verschilt van mutualiteit tot mutualiteit en bedraagt veel minder dan de terugbetaling uit de verplichte verzekering.

De betaling verloopt maandelijks. Momenteel mag ik enkel de derdebetalersregeling toepassen bij therapiesessies met een verhoogde tegemoetkoming..

Wanneer een therapiebeurt niet wordt geannuleerd, ben ik verplicht om het wettelijke tarief aan te rekenen zonder tussenkomst van de mutualiteit.